نجات     بندگان    از   بند     مشکل       

 به بسم الله الرحمن الرحیم   است

به لب ما را در این شب های رحمت

فقط   ذکر   قشنگ   یا  کریم  است

نجاة منک یا سیدالکریم نجنا و خلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحیم

 

+ نوشته شده توسط حجت الله فرامرزی در شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ و ساعت 15:27 |